<% ' Databaseforbindelse - husk at angive sti til din database Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DSN = "DRIVER={MySQL}; Server=mydb6.surf-town.net; Database=spoforum; Uid=spoaddict; Password=spassersoren;" Conn.Open DSN ' SQL forespørgsel strSQL = "Select * from spobruger WHERE userid = '" & session("ID") & "' " ' Udfør forespørgsel (rs indeholder nu resultatet) Set rs = Conn.Execute(strSQL) ' Gennemløb Recordset (rs) med en løkke Do strFIRSTNAME = rs("Firstname") strLASTNAME = rs("lastname") strDAYOFBIRTH = rs("dayofbirth") strMONTHOFBIRTH = rs("monthofbirth") strYEAROFBIRTH = rs("yearofbirth") strADDRESS = rs("address") strPOSTALNUMB = rs("postalnumb") strCITY = rs("city") strPHONE = rs("phone") strMOBILE = rs("mobile") strEMAIL = rs("email") strUSERNAME =rs("username") strBAGPIC = rs("BagPic") strStartsidesettings = rs("startsidesettings") strForumstyle = rs("forumstyle") 'dress, shoes, hair, eyes skal også med! ' Gå til næste Record i rs rs.MoveNext ' Fortsæt indtil rs er gennemløbet (EOF = End Of File) Loop While Not rs.EOF ' Luk databaseforbindelse Conn.Close Set Conn = Nothing %> :: Opdater Profil ::

Modelprofil

alle felter mærket med * skal udfyldes
Navn
Fødselsdato
Adresse og telefonnr.
By :
fastnet : mobil :
Startside settings: (se Startside Guiden)