Index · · Forum (søg) · Blogs · Artikler · IRC · Billeder · Video · HWP · Spiki Wed, 15 Jul 2020 03:46 
 Seneste indlæg: [Andet] Qt8 - doku om Quentin Tarantino - [16c]UdgaardsLoke (d. 31 May 2020)
Reklamer
Borgerforslag
Forum: Andet
#1 - Jon Kanon - Wednesday 26-09-2018 kl. 17:02
Jon Kanonhttps://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01711
#2 - Jon Kanon - Wednesday 26-09-2018 kl. 17:02
#3 - Jon Kanon - Thursday 27-09-2018 kl. 09:37
Jon KanonNogle af argumenterne er følgende:
- En stor gruppe af vores elever er afhængige af mobiltelefoner.
- Det påvirker det faglige niveau og koncentrationsevnen:
"Elever på skoler med mobilforbud opnår 6,4 procent bedre testresultater nu, sammenlignet med før skolen indførte forbuddet. Og for de svageste elever er testresultater hele 14,2 procent bedre. Det viser forskning fra en gruppe engelske forskere fra The London School of Economics and Political Science."
- Det påvirker samværet mellem eleverne
https://www.tvsyd.dk/nyheder/12-12-2017/1930/mobilforbud-giver-eleverne-bedre-sammenhold

Derudover ved jeg som underviser, at faste rammer omkring eleverne, oftest har en positiv effekt.
#4 - Carsten L - Thursday 27-09-2018 kl. 09:49
Carsten LDu får desværre ikke min støtte da jeg ikke synes at et forbud er vejen frem. Dog må det være op til de enkelte skoler at afgøre deres egen mobil-politik.

Grundlæggende synes jeg at man bør inkludere de mobile platforme i undervisningen frem for forbud således at de studerende lærer at bruge deres device på en konstruktiv måde.
#5 - [16c]UdgaardsLoke - Thursday 27-09-2018 kl. 10:28
#6 - Jon Kanon - Thursday 27-09-2018 kl. 19:09
Jon KanonTak Troels :)

Carsten det er jeg lodret uenig i.
1) Skolerne konkurrere om eleverne i dag. Få gymnasier tør indfør sådanne forbud, af den årsag. Tilsvarende er forskellen stor fra klasselokale til klasselokale.

2) Elever og voksnes afhængighed stiger støt. Vi binder eleverne fast til at være online hele tiden og fucker dermed ret meget med deres hjerner.
Læs fx her: https://politiken.dk/debat/art5876298/Smartphones-og-tablets-g%C3%B8r-os-afh%C3%A6ngige-som-narkomaner

3) Hvis man kun gør det lokalt, vil udbyttet være minimal i forhold til indsatsen.

4) Eleverne sættes fri og de svage elever scorer 14% højere karakter hvis vi gør det. Som samfund burde vi slet ikke overveje, at lade være.

Som du sikkert ved, så kom samme modstand ved rygerloven, men fx også ved sikkerhedsseler før vores tid. Hver gang man vil forbyde noget (ligefyldigt hvor fornuftigt det er), så trækker man netop det kort.
#7 - brian - Thursday 27-09-2018 kl. 19:11
brianEnig med Langvad her. Jeg vil hellere at skoler fik mulighed for (hvis ikke de allerede har det) at styre/forbyde brug af mobile enheder istedet for det modsatte - at de skal søge dispensation i de tilfælde hvor de tænker det giver mening for elever at kunne bruge dem.

Stop statens forbudshelvede.
#8 - Jon Kanon - Thursday 27-09-2018 kl. 19:11
Jon KanonOg forslaget forbyder altså ikke mobiler i skolen, men siger bare at det kun skal være ved indlæring, at man må have dem med og bruge dem! Eleverne er rimelig fucked i dag, da stor set alle er afhængige af dem.
#9 - Jon Kanon - Thursday 27-09-2018 kl. 19:17
Jon KanonBrian det er netop det forslaget siger. Mobilerne skal blive væk, men de kan selv dispensere, hvor det giver mening for indlæringen. At søge bliver for bureaukratisk :)
#10 - brian - Thursday 27-09-2018 kl. 20:26
brianNej. Forslaget: "Mobiltelefoner skal forbydes på folkeskoler og ungdomsuddannelser. Dog skal den enkelte skole have mulighed for at dispensere for forbuddet.". Det er det jeg vil det modsatte af.

Og, jeg køber simpelthen ikke argumentet med konkurrence mellem gymnasier. Hvis det er et kriterie når unge og deres forældre vælger, så har demokratiet talt. Går ud fra de er, eller burde kunne blive, nogenlunde velinformerede.

Så nej tak til forbud fra staten der ikke er strengt nødvendige. Og kan selvfølgelig ikke sammenlignes med rygeforbud eller sikkerhedsseler.
#11 - Jon Kanon - Thursday 27-09-2018 kl. 22:25
Jon KanonLige præcis det argument, handler egentlig om taksameterordningen, som man så kan være imod eller for (men den giver ungdomsuddannelserne et handicap, i forhold til at handle efter elevernes egne interesser). For mig, er det også langt fra det vigtigste argument. Det er afhængigheden af mobilen, deres forlænget arm fra morgen til aften. De påvirkes psykisk, socialt og fagligt.

Skolen kunne være et frirum for eleverne, men det kræver en lov i min verden og ikke en rundkreds med dialog, imens de sidder og tænker på, hvad de skal svare på messenger om 5 min., når de får en mulighed for det.
#12 - Jon Kanon - Tuesday 02-10-2018 kl. 10:35
Jon KanonOmkring 25% af de unge mellem 15-24 ryger. Det er fordi det er stærk vanedannende. Omkring 17% af de unge i samfundet er afhængige af mobilen (jf psykologerne). Det er fordi mobilen også er stærkt vanedannende. Dette forslag er strengt nødvendigt! Mobilerne giver 7% dårligere karakterer til de unge, påvirker de unges sociale liv negativt og giver psykiske problemer.
#13 - nick - Tuesday 02-10-2018 kl. 12:00
nickUden at have sat mig ind i det: Hvordan er reglerne idag? Kan skolerne ikke allerede fortælle eleverne at de ikke må have telefonerne med/tændt?

Alternativt ser jeg et markede for faradaybure!
#14 - Jon Kanon - Wednesday 03-10-2018 kl. 16:36
Jon Kanon20% af folkeskolerne har allerede indført mobilfrie skoler. De får 7% bedre karakterer. 0% af ungdomsuddannelserne har indført det, så vidt jeg ved. Vi har selvfølgelig muligheden for at bede dem lægge mobilerne væk, eller fx indsamle dem alle sammen eller hos enkelte elever, der har svært ved det (der er mange!!). Jeg tager normalt både dialogen med dem og kører en ret stram mobilpolitik i timerne, samt indsamler dem alle sammen i andre timer (afhængig af klassen). Jeg bruger desuden mobilerne i fysikundervisning til forsøg og det vil jeg blive ved med. Forbuddet fjerner ikke mobilerne i timerne, som en del fejlagtigt tror. Jeg tror faktisk, at de i højeregrad tænkes ind i undervisningen.

Desværre gør afhængigheden hos eleverne, at man ikke altid kommer vildt langt med dialog. Jeg har ved indsamling, desuden oplevet elever der tager en ekstra mobil med til mine timer. Tilsvarende er der problemer, typisk ved gruppearbejde eller når man vender ryggen til et øjeblik. Hvis forslaget ikke går igennem, så forsætter jeg jo bare som altid (hvilket stadig plejer at være ret godt :)).

Men jeg håber virkeligt at folk indser, at lige her, er det nødvendigt med forbud. Ligesom forbud i andre sammenhænge, kan give fin mening (og ellers er jeg generelt imod for mange forbud).
#15 - brian - Wednesday 03-10-2018 kl. 17:37
brianSkal de så i fængsel eller have en bøde? ;P
#16 - Jon Kanon - Wednesday 03-10-2018 kl. 21:33
Jon KanonGerne begge dele :)

Ej, de skal bare kunne bortvises, hvis de overtræder forbuddet i ungdomsuddannelser. Eller, som vi altid gør (måske mest i folkeren), ringer til deres forældre :P
#17 - Riley - Monday 15-10-2018 kl. 11:54
RileyHvorfor ikke udvises? Det er så moderne
#18 - Jon Kanon - Thursday 18-10-2018 kl. 15:34
Jon KanonJeps, lad os lave rygerloven om - det er kun psykopaterne der ikke kan stoppe, så de skal bare udvises :) Men det er selvfølgeligt svært at lovgive imod et helt lands afhængighed. Selv de konservative ventede også på Kim Larsens død. Ingen handling, er desværre også en form for handling ;)
#19 - Jon Kanon - Thursday 18-10-2018 kl. 16:07
Jon KanonDerudover synes jeg at nedenstående ide er god, bare ikke for børn og unge eller på skolerne :) Altså nu hvor vi er igang med at sammenligne på kryds og tværs af lande og love.

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-10-17-overblik-nu-er-cannabis-lovligt-i-canada-her-staar-debatten-i-danmark?fbclid=IwAR3NKvmAjXlkqRAvX9mEpk7j-znHXp7qahuxjdFJBlKJWn1o8dc9nq0vxbM
#20 - brian - Thursday 18-10-2018 kl. 16:08
brianNu ved jeg ikke helt hvor det med rygerlov, de konservative og kim larsen kom fra.. Men jeg tænker at der i forvejen er (og altid har været) en del forskellig adfærd fra studerende der har været uacceptabelt og har betydet at man er blevet sendt uden for klassen/sendt hjem/bortvist/.. - Vel at mærke uden at der har stået noget i lovgivningen om det.

Er det ikke bare et spørgsmål om at tage fat et andet sted end lige præcis den danske lovgivning?
#21 - [16c]UdgaardsLoke - Thursday 18-10-2018 kl. 16:20
[16c]UdgaardsLoke#20
Uden at der skal gå total jura i den, så er muligheden for at elever ...blevet sendt uden for klassen/sendt hjem/bortvist/.. reguleret i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Forøvrigt er det meget pudsigt, at næsten samtidig med, at Jon fremsatte Borgerforslaget på SPO, var der utroligt mange indslag, artikler mv. om ligepræcis børns dårlige mobilvaner i folkeskolen, og hvorledes man kommer selvsamme til livs (mobilvanerne, ikke børnene).

ændret: Thursday, October 18, 2018 kl. 16:21
#22 - Riley - Thursday 18-10-2018 kl. 19:10
RileyUdfordringen er der er steder de godt kan finde ud af at lade børnene have mobiler (virker det til), vi kunne evt starte med kommunale retsninglinjer.

Forbud er det hårdest mulige middel i en retstat, og der er ingen grund til at springe direkte til det. Der er vel heller ikke forbud mod legetøj i skolerne selvom det er et forstyrrende element?

#23 - brian - Friday 19-10-2018 kl. 11:52
brianDer gik jura i den! 😱

For det første er Jon underviser på et gymnasie. Men borgerforslaget går sikkert også på folkeskolen.

For det andet (og her gælder det om at læse hvad jeg mener i #20) står der intet i "bekendtgørelse blabla" om hvilke specifikke ting en folkeskole må tillade/ikke tillade. Det er blot de helt alm regler om hvad folkeskolen har af muligheder for tiltag overfor brud på hvad end skolen har af ordensregler. Ordensregler der altid har været og vel i nogen omfang løbende justeres på de enkelte skoler uden der nødvendigvis står noget i loven om det (hvad jeg snakker om i #20).

Som eksempel kunne en af de generelle muligheder der nævnes i bekendtgørelsen være en mulighed, hvis skolen i sit eget ordensreglement har forbudt mobiltelefoner (uden der står noget om mobiltelefoner i loven):


§ 9. Skolens leder kan tilbageholde private genstande i tilfælde, hvor en elev overtræder skolens ordensregler for medbringelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden eller ved brug af skolens tilbud i øvrigt. Skolens leder bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes.

Stk. 2. Opretholdelse af tilbageholdelsen af inddragne private genstande ud over skoletiden kan alene ske, når dette har hjemmel i de ordensregler, skolebestyrelsen har fastsat. Det er endvidere en betingelse, at tilbageholdelsen er praktisk og pædagogisk begrundet, og at disse grunde er tungtvejende

--disclaimer: Jeg ved ikke om der et sted i loven står noget om en eller flere specifikke ting der (kun) er forbudt i folkeskoler/gymnasier. Jeg mener dog ikke det i så fald ville underkende hvad jeg skrev i #20.
ændret: Friday, October 19, 2018 kl. 11:58
#24 - Jon Kanon - Friday 19-10-2018 kl. 13:35
Jon KanonTotal jura :)

Forslaget går både på ungdomsuddannelserne og folkeskolen. De små sataner er et kæmpe og nationalt problem begge steder, idet de er stærkt vanedannende.

Med et forbud menes der egentlig bare, at det skal skrives ind i ordensreglerne på alle skolerne (ligesom alkohol og rygning skal). Jeg tror ikke voksne skal ikke være bange for at sætte nogle faste rammer overfor børn og unge mennesker, når vi snakker om ting der er eller kan være stærkt vanedannende - man har jo ikke udviklet en impulskontrol endnu.

Derudover vil jeg igen understrege, at vi IKKE vil fjerne mobilerne fra skolerne. De skal bare bruges på lærernes præmis.

Man springer heller ikke direkte ud i et forbud, idet man har mange gode erfaringer med det over flere år, på mange skoler (dog ingen ungdomsuddannelser). Der er desuden mange forbud i samfundet, som vedrører børn og unge mennesker.
#25 - nick - Friday 19-10-2018 kl. 14:29
nickJeg prøver lige at opsummere for min egen skyld :)

a) Skolerne kan allerede forbyde mobiltelefoner og andre distraherende ting.
b) Skolerne (/skolelederne/lærerne) kan ikke finde ud af at benytte a) til at begrænse elevernes brug af mobiltelefoner og andre distraherende ting.

Så er der (minimum) to løsninger:

c) Lovgive som foreslået i #1.
d) Informere / uddanne skoler (/skoleledere/lærer) om at løsning a) findes og formentlig giver de gavnlige effekter nævnt i #3.

Hvis det er nogenlunde korrekt forstået, ser jeg helst en løsning d).
ændret: Friday, October 19, 2018 kl. 14:32
#26 - Jon Kanon - Friday 19-10-2018 kl. 16:20
Jon Kanonb) Få skoler kan godt finde ud af det. Mobilerne skal ikke begrænses, men ud af skolen eller ned i skabet de dage hvor de ikke bruges (det er under 5% af timerne, hvor de bliver brugt fagligt - 95% af tiden er det afhængighedsskabende, forstyrrende og asocialiserende).

d) Det er ikke noget der kommer til at ske særlig hurtigt og så vil uddannelse af lærerne ikke hjælpe. Af en eller anden årsag tror voksne mennesker (lærere, ledere, forældre og folk uden viden om skolesystemet og afhængighed hos børn), at man bare skal sætte sig ned og snakke med eleverne om det i klasselokalet eller sørge for at bruge 5 min af hver time, på at indsamle mobilerne (det er jo kun 4-500 timers undervisning eleverne går glip af der) eller skælde børnene ud hvis de bruger det de er afhængige af. Og samtidig har vi et uddannelsessystem der ikke fungerer optimalt. Man burde måske i stedet se på hvad der virker og hvad data fortæller os (og ikke vente på at alle skoler får nosset sig sammen til et mobilforbud) :)
Du skal vaere logget ind og godkendt for at kunne skrive en kommentar
Reklamer
   Time: 0.017941951751709 seconds Brugere - Ny blog - Ny artikel - changelog